7/24 CEP NUMARAMIZ : 0532 455 87 03

Yabancı Çalışma İzni

Harç Miktarları

Harç Miktarları

2017 YILINDA UYGULANACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI (*)

YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ

ÇALIŞMA İZİN SÜRESİ

2017 YILI

HARÇ TUTARI (TL)

Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

Bakanlığımızca düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden 2017 yılı için 63,00 TL değerli kağıt bedeli alınacaktır

1 yıla kadar

(1 yıl dahil)

537,50 TL

2 yıla kadar

1075.00tl

Süresiz Çalışma İzin Belgesi

5375,00 TL

Bağımsız Çalışma İzin Belgesi

5375,00 TL

* 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) ile tespit edilmiştir.

NOT: Yurtdışından çalışma izin başvurusu yapan yabancılara Bakanlığımızca çalışma izin belgesi verilmesi halinde, çalışma izin belgesi harç tutarlarının başvuru yapılan dış temsilciliklerimze yatırılması gerekmektedir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN YATIRILMASI GEREKEN HARÇ TUTARLARI 04.08.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ BANKALARA YATIRILACAKTIR.

Banka Şubeleri Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.
Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.
Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;
- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
- Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.
Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

  • T.C. Ziraat Bankası
  • T. Vakıflar Bankası
  • T. İş Bankası
Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.
Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kağıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)